ukr ENG
 

Фонди в управлінні

Закритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд банкІвських металІв "КІНТО-Голд"
Компанія з управління активами: ПрАТ "КІНТО"
Номінал цінного папера, грн: 10,00
Дата реєстрації: 28/07/2014
Дата досягнення нормативів: 28/01/2015
Дата закриття фонда: 28/07/2034
Код ЄДРІСІ: 23400287
Вид фонду: --
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: пайовий
Венчурний / невенчурний: невенчурний