ukr ENG
 

Фонди в управлінні

Закритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд банкІвських металІв "КІНТО-Голд"
Компанія з управління активами: ПрАТ "КІНТО"
Номінал цінного папера, грн: 10,00
Дата реєстрації: 28/07/2014
Дата досягнення нормативів: 28/01/2015
Дата закриття фонда: 28/07/2034
Вид фонду: недиверсифікований
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: пайовий
Венчурний / невенчурний: невенчурний
2017 рік --- --- --- ---
Дохідність з початку року, % --- --- --- ---
Вартість цінного папера, грн --- --- --- ---
Вартість чистих активів фонду, грн --- --- --- ---
К-сть розміщенних ЦП --- --- --- ---
  Попередні   Наступні