ukr ENG
 

Фонди в управлінні

Закритий недиверсифІкований венчурний пайовий ІнвестицІйний фонд "23"
Компанія з управління активами: ТОВ "КУА "ВсесвІт"
Номінал цінного папера, грн: 1 000,00
Дата реєстрації: 27/07/2018
Дата досягнення нормативів: 11/04/2019
Код ЄДРІСІ: 23300640
Вид фонду: недиверсифікований
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: пайовий
Венчурний / невенчурний: венчурний