ukr ENG
 

Фонди в управлінні

АкцІонерне товариство"Закритий недиверсифІкований венчурний корпоративний ІнвестицІйний фонд"ФОРІНТ"
Компанія з управління активами: ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
Номінал цінного папера, грн: 1,00
Дата реєстрації: 26/11/2015
Код ЄДРІСІ: 13300362
Вид фонду: недиверсифікований
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: корпоративний
Венчурний / невенчурний: венчурний