ukr ENG
 

Фонди в управлінні

Пайовий венчурний недиверсифІкований закритий ІнвестицІйний фонд "Інвестлайн"
Компанія з управління активами: ТОВ КУА "СЕМ"
Номінал цінного папера, грн: 10 000,00
Дата реєстрації: 18/04/2014
Дата досягнення нормативів: 11/03/2015
Код ЄДРІСІ: 23300275
Вид фонду: недиверсифікований
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: пайовий
Венчурний / невенчурний: венчурний