ukr ENG
 

Фонди в управлінні

Неприбуткова органІзацІя вІдкритий недержавний пенсІйний фонд "ДовІра - Україна"
Компанія з управління активами: ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
Номінал цінного папера, грн: 0,00
Дата реєстрації: 27/07/2004
Дата досягнення нормативів: 29/12/2011
Код ЄДРІСІ: 33060428
Вид фонду: --
Тип фонду: відкритий
КІФ/ПІФ/НПФ: пенсійний
Венчурний / невенчурний: --