ukr ENG
 

Фонди в управлінні

Закритий недиверсифІкований венчурний пайовий ІнвестицІйний фонд "МБІ Інвест"
Компанія з управління активами: ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
Номінал цінного папера, грн: 1 000,00
Дата реєстрації: 20/02/2013
Дата досягнення нормативів: 12/06/2013
Дата закриття фонда: 20/02/2020
Код ЄДРІСІ: 23300168
Вид фонду: недиверсифікований
Тип фонду: закритий строковий
КІФ/ПІФ/НПФ: пайовий
Венчурний / невенчурний: венчурний