ukr ENG
 
13.09.2018

УАІБ: Аналітичний огляд діяльності індустрії управління активами в Україні за 2-й квартал 2018 року. Загальні результати

У квітні-червні 2018 року провідні фондові ринки світу переважно зростали, попри турбулентність у глобальній торгівлі. Українські блакитні фішки у цей час демонстрували різноспрямовану динаміку, ключовий індикатор біржового ринку понизився, що мало внутрішні причини, а проте корелювало із низхідним рухом ринків, що розвиваються, у цей період, після бурхливого росту у попередньому кварталі. Доходність інститутів спільного інвестування, що інвестують у цінні папери, відповідно, понизилася. Тим не менше, для багатьох ІСІ вона була додатньою в цей період.  Майже усі фонди акцій із публічною пропозицією показали результати вищі за ключовий індекс акцій, а притік до інвестиційних фондів, зокрема відкритих, тривав. Активи усіх ІСІ в управлінні, а також активи і ВЧА сформованих фондів за результатами кварталу повернулися до зростання.

Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 2-му кварталі 2018 року були такі:

Кількість КУА, за даними УАІБ, зменшилася до 291 – протягом кварталу було закрито 5 КУА, а нових не створено. Кількість діючих фондів, що досягли нормативу мінімального обсягу активів («визнаних» ІСІ), станом на 30.06.2018 зросла до 1203, переважно за рахунок венчурних КІФ.

Активи ІСІ, що досягли нормативів, у 2-му кварталі 2018 року зросли на 1.9%, а активи усіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, – на 4.5%. Станом на кінець червня 2018 року активи «визнаних» ІСІ становили 266 234 млн. грн., у тому числі венчурних фондів – 257 882 млн. грн. ВЧА усіх ІСІ разом також зросла – на 1.5%, до 212 286  млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – до  204 185 млн. грн. (+1.6%), відкритих – до 84 млн. грн. (+1.2%), інтервальних – скоротилася до 80 млн. грн. (-0.4%), закритих ІСІ із публічною пропозицією – до 2 765 млн. грн. (-8.7%).

Чистий притік капіталу у відкритих ІСІ у 2-му кварталі 2018 року помірно посилився і становив +2.8 млн. грн., а річний продовжував стрімко зростати (до +7.6 млн. грн.).

Кількість інвесторів ІСІ зросла за квартал (+0.1%) – головним чином за рахунок венчурних ІСІ, а також закритих ІСІ з публічною емісією – 261 488 інвесторів. У відкритих фондах, проте, учасників поменшало на 33 (-1.9%), у тому числі на 31 роздрібного вкладника-резидента, до 1 702 інвесторів всього. Загалом 98.5% із яких були фізичними особами - резидентами України, 96.1% – учасниками інтервальних фондів, 0.7% – відкритих, 1.5% – венчурних ІСІ.

Найбільшими інвесторами ІСІ (за часткою у ВЧА) в цілому залишалися українські юридичні особи, які за 2-й квартал 2018 року наростили свої кошти в ІСІ, але несуттєво втратили у вазі порівняно з іншими категоріями учасників фондів (до 63.3% в усіх фондах та до 64.5% – у венчурних). У відкритих ІСІ сукупні кошти громадян України продовжували рости, причому за 2-й квартал – найбільше серед усіх категорій вкладників, як в абсолютному, так і відносному вимірі, що збільшило їхню вагу у ВЧА сектору до 77.5%. Найшвидше серед різних секторів ІСІ ці інвестори нарощували кошти у венчурних, де вони також лідирували в цей період серед усіх категорій вкладників за динамікою накопичень, а їхня вага на кінець червня зросла до 10.3%.

Структура активів ІСІ у 2-му кварталі 2018 року продемонструвала зменшення як сукупної вартості, так і ваги в активах цінних паперів, хоча їхня вага зросла в інтервальних та в закритих фондах із публічною пропозицією, а сукупна вартість – в інтервальних та в закритих фондах із приватною емісією (крім венчурних). Станом на 30.06.2018 в агрегованих активах різних секторів ІСІ цінні папери становили від 12% у венчурних ІСІ до 71% та 86% – у відкритих та інтервальних відповідно.

Доходність ІСІ у 2-му кварталі 2018 року майже в усіх секторах ІСІ понизилася, проте фонди облігацій (диверсифіковані та спеціалізовані фонди із публічною емісією) виявилися стійкими до турбулентності на ринку і навіть підвищили середню доходність (до +0.9% за квартал). Лідерами за квартальним приростом вартості інвестицій у 2-му кварталі 2018 року стали «інші» диверсифіковані та спеціалізовані фонди із публічною емісією (+1.7%), а найнижчі серед різних секторів ІСІ результатати за доходністю показали фонди змішаних інвестицій (-3.0%). Відкриті фонди показали в середньому -1.6% за квартал, а за рік – +17.6%. Лідерами за річною доходністю у червні 2018 року були закриті (невенчурні) ІСІ з публічною емісією (+21.0%).

Активи недержавних пенсійних фондів в управлінні КУА у 2-му кварталі 2018 року прискорили позитивну динаміку  (+3.9%) – разом зі зростанням ваги цінних паперів у них, на відміну від активів ІСІ. Станом на 30.06.2018 вони досягли  1 265 млн. грн. (без урахування КНПФ НБУ).

Активи страхових компаній в управлінні у 2-му кварталі 2018 року дещо зросли (+1.0%) і на 30.06.2018 становили 108 млн. грн.

Кількість КУА, що управляють пенсійними активами, зросла (до 35), а самих НПФ в управлінні – не змінилася за цей період (58) – як і кількість КУА, що управляють активами СК (2), хоча кількість самих страхових компаній, що передали свої активи в управління КУА, на кінець червня зменшилася (до 4-х).

Річні дані Квартальні дані
« Квартальні та річні огляди ринку управління активами
Щоденна інформація Щотижнева статистика Щомісячні огляди Квартальні та річні огляди ринку управління активами Квартальна статистика НПФ в управлінні Динаміка публічних ІСІ Ренкiнги КУА та ІСІ

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА