ukr ENG
 
05.06.2018

УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами за 1 квартал 2018 року

У січні-березні 2018 року провідні фондові ринки світу зазнали підвищеної волатильності, що врешті для більшості з них означала втрати за наслідками кварталу. Український біржовий ринок у цей час, як і деякі ринки, що розвиваються, жваво зростав, підтримуючи притік до інвестиційних фондів, зокрема із публічною пропозицією, та доходність інститутів спільного інвестування, що інвестують у цінні папери.


Попит на відкриті ІСІ у 1-му кварталі 2018 року посилився, тоді як сектор венчурних ІСІ проходив період заміщення фондів, що ліквідуються, новими, кількість яких була більшою. Тож попри подальше зростання сукупних активів в управлінні КУА, активи фондів, що досягли нормативів, у січні-березні цього року скоротилися. Низхідний тиск на них, зокрема на венчурні ІСІ, також чинила негативна динаміка вартості портфельних цінних паперів низки цих фондів, що була пов
язана із наглядовими діями регулятора.


Українські відкриті ІСІ у цей час, в умовах злету на фондовому ринку, прискорили ріст більш ніж удвічі порівняно з 4-м кварталом 2017 року, а чистий притік капіталу до них збільшився, оновивши рекордні за останнє десятиріччя значення річного обсягу додаткових залучень.


Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у
1-му кварталі 2018 року були такі:


Кількість КУА
, за даними УАІБ, не змінилася – 296 компаній – протягом кварталу було закрито 2 КУА і таку ж кількість створено (отримали ліцензії).


Кількість
зареєстрованих ІСІ станом на 31.03.2018 зросла до 1713, а діючих фондів, що досягли нормативу мінімального обсягу активів, зростала другий квартал поспіль – до 1166. Розширення індустрії підтримували нові венчурні ПІФ, яких загалом стало більше на 9 (+1.4%).


Активи ІСІ,
що досягли нормативів («визнаних» ІСІ), у 1-му кварталі 2018 року зменшилися – на 0.9%, хоча активи усіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, зросли на 4.4%. Станом на 31.03.2018 активи «визнаних» ІСІ становили 261 189 млн. грн., у тому числі венчурних фондів – 252 508 млн. грн. (-1.0%). У секторах відкритих, інтервальних ІСІ, а також закритих із публічною пропозицією, зростання тривало.


ВЧА
усіх ІСІ разом також понизилася – на 2.0%, до 209 228  млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – до 200 918 млн. грн. Чисті активи відкритих ІСІ зросли до 83 млн. грн. (+10.7%), інтервальних – до 81 млн. грн. (+3.1%), закритих ІСІ із публічною пропозицією – до 3 029 млн. грн. (+14.4%).


Чистий притік капіталу у відкритих ІСІ
у 1-му кварталі 2018 року різко посилився і становив +2.1 млн. грн., а річний – до +5.7 млн. грн.


Кількість
інвесторів ІСІ зросла за 1-й квартал 2018 року вдруге поспіль (+0.6%) – головним чином за рахунок венчурних та відкритих ІСІ. У відкритих фондах учасників побільшало у 1-му кварталі на 24, у тому числі на 21 роздрібного вкладника-резидента (+1.2%), до 1 735 інвесторів всього.


Всього в ІСІ станом на 3
1.03.2018 року було 261 488 інвесторів, 98.6% із яких роздрібні вкладники - резиденти України, а 95.6% – учасники інтервальних фондів.


Найбільшими інвесторами ІСІ (за часткою у ВЧА)
в цілому залишалися українські юридичні особи, які за 1-й квартал 2018 року зменшили свою частку до 63.6%. У венчурних фондах їхня вага у чистих активах понизилася до 64.8%.


У
відкритих фондах громадяни України вже вкотре наростили свої вкладення найбільше серед усіх категорій вкладників в абсолютному вимірі, а їхня частка зросла до 76.2%. Водночас, серед різних категорій ІСІ, за обсягом нарощених за квартал коштів найбільш популярними серед цих інвесторів залишалися венчурні фонди, а за часткою у ВЧА на кінець кварталу – інтервальні (майже 80%).


Структура активів ІСІ
у 1-му кварталі 2018 року засвідчила подальше зниження ваги цінних паперів в активах венчурних ІСІ, тоді як в інших категоріях фондів динаміка цих активів змінилася на протилежну: частка фінансових інструментів у відкритих, інтервальних та закритих ІСІ (крім венчурних) збільшилася, на тлі переважного росту на фондовому ринку. Зокрема, сукупні інвестиції відкритих ІСІ в акції зросли до 49.4% у їхній ВЧА.


Станом на 31.03.2018 в агрегованому портфелі активів ІСІ цінні папери становили від 15% у венчурних ІСІ до 74% та 82% – у відкритих та інтервальних відповідно. У відкритих ІСІ знову обсяг коштів у банках та їхня частка у ВЧА сектору зменшилися (до 20.7%), а венчурні фонди й надалі збільшували «інші» активи (переважно корпоративні права та позики) – до 80.5% у їхній сукупній ВЧА.


Доходність
ІСІ у 1-му кварталі 2018 року зросла у більшості секторів ІСІ, а особливо – у фондах акцій. При цьому вона, за середнім показником, залишалася позитивною скрізь, крім фондів облігацій, де лише один фонд зазнав втрат у цей період. Найдоходнішими за середнім квартальним приростом вартості вкладень у січні-березні як серед диверсифікованих ІСІ з публічною пропозицією за класами активів, так і серед усіх категорій ІСІ, були фонди акцій (+11.8%). Відкриті фонди в 1-му кварталі 2018 року дещо понизили доходність у середньому – до +6.3%.


Л
ідерами за доходністю за рік у березні 2018-го залишалися також фонди акцій (+25.7%). Відкриті ІСІ за цей період принесли середні 22.8%, показавши другий результат.


Активи недержавних пенсійних фондів
у 1-му кварталі 2018 року продовжували зростати (+0.8%) і на кінець березня досягли 2 485.2 млн. грн., а НПФ в управлінні КУА (без урахування КНПФ НБУ) – 1 216.6 млн. грн. (+1.9%).


Активи
страхових компаній в управлінні вперше з 2-го кварталу 2015 року скоротилися (-13.8%).


Кількість КУА, що управляють активами НПФ та активами СК, як і кількість самих цих суб’єктів у 1-му кварталі 2018 року не змінилася (34 КУА НПФ і 2 КУА СК, 58 НПФ та 6 СК з активами в управлінні КУА).

Річні дані Квартальні дані
« Квартальні та річні огляди ринку управління активами
Щоденна інформація Щотижнева статистика Щомісячні огляди Квартальні та річні огляди ринку управління активами Квартальна статистика НПФ в управлінні Динаміка публічних ІСІ Ренкiнги КУА та ІСІ

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 15.05.19
Кількість ІСІ 1 279 на 15.05.19
Кількість НПФ* 57 на 15.05.19
Кількість СК* 2 на 31.03.19
Активи, млн. грн. 336 435 на 31.03.19
Активи – за даними звітів 283 КУА щодо 1252 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА