ukr ENG
 

Примірне Положення про організацію системи управління ризиками в КУА

Оновлена редакція набрала чинності з 01.01.2016

Шановні учасники УАІБ!

Оновлену редакцію Примірного Положення про організацію системи управління ризиками в КУА (у зв'язку із затвердженням Положення №1597 від 01.10.2015)  дивіться у Матеріалах семінару УАІБ «Пруденційні показники та вимоги до системи управління ризиками в КУА» (23.11.2015) (тільки для членів УАІБ).

Звертаємо Вашу увагу на те, що у пункті 9 глави 2 розділу IX Положення №1597  зазначено:

"СУР Особи повинна відповідати вимогам Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1728/22040".

Примірне Положення, чинне до 01.01.2016, було підготовлено згідно з Рішенням НКЦПФР №1 від 09.01.2013 (зі змінами від 03.06.2014 за Рішенням НКЦПФР №730, що діяли з 15.07.2014).

 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 30.11.17
Кількість ІСІ 1 201 на 30.11.17
Кількість НПФ* 58 на 30.11.17
Кількість СК* 6 на 31.10.2017
Активи, млн. грн. 251 318 на 31.10.2017
Активи – за даними звітів 277 КУА щодо 1162 ІСІ, 58 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА