ukr ENG
 
03.06.2016

НКЦПФР оприлюднила проект змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

На сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднено проект змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджені регулятором 31 травня 2016 року.

Як зазначає Комісія, проектом змін уточнено методику розрахунку регулятивного капіталу (власних коштів) у частині переліку відрахувань та порядку включення капіталу другого рівня.

Крім цього удосконалено розрахунок коефіцієнту покриття операційного ризику у частині позицій, що не включаються до нетто-доходу, а також уточнено складові розрахунку коефіцієнту абсолютної ліквідності.

Для торговців цінними паперами з 01.01.2017 року закінчиться термін дії зниженої вимоги до розміру регулятивного капіталу (в розмірі 75%). Вимога до нормативного значення цього показника буде становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, а до нормативу адекватності регулятивного капіталу відкоригується з 6 до 8%.

Для депозитарних установ, що провадять виключно депозитарну діяльність, запроваджується додатковий пруденційний норматив – розмір власних коштів.

Що стосується вимог до КУА, то зміни уточнюють чинні норми Положення у частині розрахунку капіталу другого рівня, а також щодо вирахувань із капіталу першого рівня, зокрема:

  • фінансових інвестицій у фінансові установи та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів такого фонду);

  • балансової вартості цінних паперів, що не перебувають у біржових списках, і таких, торгівля якими на фондових біржах заборонена.

Крім того, уточнено розрахунок нетто-доходу (не включаються доходи від операцій, що виникли внаслідок надзвичайних або непередбачуваних обставин,а також дохід, отриманий у вигляді страхових виплат).

Змінено також кілька інших норм Положення, що стосуються усіх професійних учасників, зокрема, вимогу щодо врахування у складі капіталу першого рівня прибутку поточного року - у разі підтвердження його розміру аудитором. Відредаговано кілька інших норм, що стосуються КУА або усіх професійних учасників.

Доповнення

В опублікованому Комісією тексті проекту змін не було враховано деякі висловлені УАІБ пропозиції до нього, що враховують надані раніше Комісією роз'яснення до чинної редакції Положення №1597 (стосовно окремого застосування норм щодо вирахування з капіталу першого рівня фінансових інвестицій у СК підприємств (крім ПАТ), у фінансові установи у розмірі 10 і більше % та балансової вартості цінних паперів, що не перебувають у біржових списках). Тому Асоціація підготувала та надала Комісії своїм листом від 07.06.2016 р. ці пропозиції додатково.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА