ukr ENG
 
28.03.2019

Набули чинності зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

22 березня 2019 року набули чинності зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджені рішенням НКЦПФР № 910 від 27.12.2018р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 р. за № 172/33143.

Відповідно до цих змін «права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням.

Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань.»

Ці  зміни поширюються на договірні відносини, що виникли з 22 березня 2019р.

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА