ukr ENG
 
26.11.2018

24 листопада 2018 року набрали чинності зміни до Закону про фінансовий моніторинг

24 листопада набрали чинності зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від  15.05.2018 № 2418-VIII (останнім було введено поняття «номінальний утримувач» та унормовано його діяльність).

Законом запроваджується поняття «кореспондентські відносини», а також розширюється перелік додаткових заходів, які має здійснювати суб'єкт первинного фінансового моніторингу стосовно його клієнтів - іноземних фінансових установ.
Також Закон змінює підхід до проведення ідентифікації та верифікації.

Ідентифікацією вважатимуться заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу (СПФМ) щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних, а проведення верифікації буде здійснюватися на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.

Законом встановлюється перелік інформації, яка не потребує верифікації у разі відсутності у СПФМ підозр щодо достовірності  такої інформації: реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління, що встановлені СПФМ на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта), а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Якщо до СПФМ звернувся клієнт, який діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, не потрібно буде здійснювати верифікацію особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція.

Крім того, в Законі змінився перелік випадків, за наявності яких СПФМ зобов’язаний відмовитися від проведення фінансової операції, а саме у разі, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача є неможливим.

Також СПФМ матиме право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для виконання СПФМ вимог законодавства.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.07.19
Кількість ІСІ 1 292 на 11.07.19
Кількість НПФ* 59 на 11.07.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА