ukr ENG
 
26.11.2018

НКЦПФР оприлюднила проект змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

На офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20 листопада 2018 року оприлюднено проект Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 року № 309.

Запропоновані зміни вносяться з метою приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», які набувають чинності 24 листопада 2018 року.

Крім суто редакційних змін, викликаних змінами до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Проектом пропонується доповнити Положення №309 також іншими нормами, які не пов'язані з приведенням у відповідність до Закону, зокрема:

• встановлено тримісячний строк чинності довідки про відсутність судимості;

• розширено перелік інформації, аналіз якої повинен провести  СПФМ для  встановлення рівня  ризику клієнту (інформація щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта);

• встановлено обов’язок СПФМ проводити аналіз відповідності фінансових (фінансової) операцій (операції), що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, та/або не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, або щодо яких виникають підозри.

Зауваження та/або пропозиції до Проекту можна надсилати безпосередньо до НКЦПФР або до УАІБ за адресою:  до 29.11.18 р.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА