ukr ENG
 

Директива 2011/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 08 червня 2011 року
про управляючих фондів альтернативних інвестицій (AIFMD) (Перекладено на замовлення УАІБ)
Директива 2009/65/ЄC Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 року
про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (UCITS) (оновлена) - (Надано НКЦПФР)
ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2010/42/ЄС від 1 липня 2010 року (номер Директиви було офіційно виправлено на 2010/44/ЄС)
про виконання Директиви 2009/65/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення - (Надано НКЦПФР)
ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 року
про виконання Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що стосується організаційних вимог, конфлікту інтересів, порядку ведення бізнесу, системи управління ризиками та змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією - (Надано НКЦПФР)
 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 16.11.18
Кількість ІСІ 1 242 на 16.11.18
Кількість НПФ* 58 на 16.11.18
Кількість СК* 3 на 30.09.18
Активи, млн. грн. 300 661 на 30.09.18
Активи – за даними звітів 279 КУА щодо 1224 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА