ukr ENG
 
Директиви 2011/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 08 червня 2011 року
про управляючих фондів альтернативних інвестицій (AIFMD) (Перекладено на замовлення УАІБ)
ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 року
про виконання Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що стосується організаційних вимог, конфлікту інтересів, порядку ведення бізнесу, системи управління ризиками та змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією - (Надані НКЦПФР)
ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2010/42/ЄС від 1 липня 2010 року (номер Директиви було офіційно виправлено на 2010/44/ЄС)
про виконання Директиви 2009/65/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення - (Надані НКЦПФР)
Директива 2009/65/ЄC Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 року
про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП) (оновлена) - (Надані НКЦПФР)
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 07.04.17
Кількість ІСІ 1 187 на 07.04.17
Кількість НПФ* 63 на 07.04.17
Кількість СК* 7 на 28.02.17
Активи, млн. грн. 235 386 на 28.02.17
Активи - за даними звітів 277 КУА щодо 1158 ІСІ, 62 НПФ та 7 СК.
* З активами в управлінні КУА