ukr ENG
 
29.03.2019

До 22 квітня 2019 року підприємства, що становлять суспільний інтерес, мають подати до НКЦПФР Повідомлення про суб’єкта аудиторської діяльності

22 березня 2019 року набуло чинності рішення НКЦПФР від 31.01.2019 року №43 «Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності» (далі – Рішення).

Пунктом 2 Рішення встановлено, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, які уклали станом на дату набрання чинності цим рішенням договори із суб’єктами аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим рішенням подати до Комісії повідомлення за формою, встановленою цим рішенням.

При цьому у примітці 1 Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності (далі – Повідомлення) передбачено, що таке Повідомлення надсилається до НКЦПФР у паперовому та електронному вигляді відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/1952. Повідомлення у вигляді електронного документа складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначеного окремим документом нормативно-технічного характеру.

Станом на 29.03.2019 року на сайті НКЦПФР не оприлюднено жодного документа НКЦПФР нормативно-технічного характеру з описом розділів та схем XML файлів, на підставі якого потрібно було б розробити відповідне програмне забезпечення для забезпечення своєчасної подачі компаніями цього Повідомлення у електронному вигляді.

Зараз підприємства, що становлять суспільний інтерес, можуть виконати вимогу рішення НКЦПФР №43 частково, надіславши до Комісії Повідомлення у паперовому вигляді.

З метою недопущення порушень компаніями з управління активами вимог законодавства при подачі інформації до Комісії, УАІБ направила лист до Комісії щодо надання роз’яснення: яким чином підприємствам, що становлять суспільний інтерес, своєчасно подати до НКЦПФР це Повідомлення в електронному вигляді.

Про відповідь НКЦПФР буде повідомлено додатково.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА