ukr ENG
 
26.02.2019

Щодо подання звіту про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування

До уваги членів УАІБ - компаній з управління активами!

Нагадуємо, що 02.01.2019 р. набули чинності зміни до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Відповідно до цих змін компанія з управління активами пайового фонду протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, зобов'язана подати до Комісії звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

Для подачі Звіту компанією з управління активами до НКЦПФР, крім іншого, необхідно подати  фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка повинна включати (п.10 МСБО 1  «Подання фінансової звітності»»):

а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

б) звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

в) звіт про зміни у власному капіталі за період;

г) звіт про рух грошових коштів за період;

ґ) примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші  пояснення.

Перелічені звіти повинні містити порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду.  

Звертаємо увагу також на Консультацію УАІБ щодо подання фінансової звітності при досягненні мінімального обсягу активів пайового інвестиційного фонду

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА