ukr ENG
 
21.11.2018

Про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік

Шановні учасники!

Закінчується 2018 рік, отже, компанії з управління активами і інститути спільного інвестування мають обрати аудиторську фірму для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Звертаємо Вашу увагу, що 1 жовтня 2018 року введено в дію Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року (надалі – Закон № 2258).

Для провадження аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми повинні бути внесені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який складається з таких розділів.

1) аудитори;

2) суб’єкти аудиторської діяльності;

3) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;

4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України.

Станом на 20 листопада 2018 року сформовані лише 1 і 2 розділи Реєстру. Щодо 3 і 4 розділу Реєстру ще узгоджуються додаткові питання, які передбачені Законом.

Компанії з управління активами і інститути спільного інвестування мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. Відповідно, Компанії і інститути спільного інвестування мають обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 3 Реєстру «суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».

Проте, якщо компанія з управління активами або інститут спільного інвестування є підприємством, що становить суспільний інтерес (детально щодо цього питання прописано у Консультація УАІБ: які компанії з управління активами відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес, вони мають обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 4 Реєстру «суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Рішення НКЦПФР №1519 від 25.10.2012 року «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів» найближчим часом втратить чинність про що буде додатково повідомлено учасників.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.07.19
Кількість ІСІ 1 292 на 11.07.19
Кількість НПФ* 59 на 11.07.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА