ukr ENG
 
09.08.2018

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, повинні будуть повідомляти НКЦПФР про аудиторську фірму, яка надаватиме їм послуги з аудиту фінансової звітності

НКЦПФР оприлюднила проект рішення «Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності», згідно з яким підприємства, що становлять суспільний інтерес, повинні будуть повідомляти НКЦПФР про аудиторську фірму, яка надаватиме їм послуги з аудиту фінансової звітності.

Така вимога передбачена частиною 8 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набув чинності з 1 січня 2018 року та вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, і які відповідно до законодавства подають фінансову звітність разом з аудиторським звітом до НКЦПФР, зобов'язані направити Повідомлення до Комісії у паперовому та електронному вигляді протягом місяця з дати набрання чинності цим рішенням.

Тільки після оприлюднення НКЦПФР на офіційному веб-сайті Повідомлення, підприємство укладає із аудиторською фірмою договір на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Також відомості, зазначені у Повідомленні, потрібно буде підтвердити копіями таких документів:

1) якими затверджено критерії відбору підприємством, що становить суспільний інтерес, суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

2) про включення суб’єкта аудиторської діяльності до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

3) які підтверджують, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

4) що підтверджують відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес;

5) що підтверджують проведення підприємством, що становить суспільний інтерес, конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства та рекомендації аудиторського комітету (органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції), або комітету з призначень аудиторів, у якому представники його власників (засновників) мають вирішальний вплив і якому доручено надавати рекомендації щодо відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності при проведенні конкурсу.

Свої зауваження до цього проекту Рішення можна надати до НКЦПФР до 8 вересня 2018 року.

Також звертаємо увагу, що стаття 29 Закону, серед іншого, передбачає:

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані провести конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру.

Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надається тендерна документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції. Аудиторський комітет або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Для з’ясування чи є ваша КУА/КІФ підприємством, що становить суспільний інтерес, можна скористатися Консультацією УАІБ: які компанії з управління активами відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА