ukr ENG
 
19.04.2018

До 30 квітня КУА повинні оприлюднити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком та повідомити про це НКЦПФР протягом п’яти робочих днів

Пунктом 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» встановлено, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, а також інші фінансові установи зобов’язані  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану  фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Під зазначену норму підпадають КУА, КІФи (не залежно від способу розміщення ЦП) та ПІФи цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах.

Оприлюднення потрібно здійснити до 30 квітня для підприємств, що становлять суспільний інтерес, а іншими фінансовими установами, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, не пізніше 1 червня 2019 року.

Згідно з Ліцензійними умовами (з урахуванням змін) передбачено таке:

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі).

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Після оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта.

Звертаємо увагу на відповідь НКЦПФР щодо строків оприлюднення фінансової звітності за 2018 рік

Крім того, згідно з ЗУ “Про ІСІ” (стаття 75) не пізніше 01 квітня 2019 року підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів щорічна інформація щодо діяльності ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів): розрахунок вартості чистих активів ІСІ та фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

Також, згідно з ЗУ “Про ІСІ” (стаття 76) на веб-сайті КУА розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів КУА, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, регламенту.


Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.07.19
Кількість ІСІ 1 292 на 11.07.19
Кількість НПФ* 59 на 11.07.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА