ukr ENG
 
19.04.2018

До 30 квітня КУА повинні оприлюднити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком та повідомити про це НКЦПФР протягом п’яти робочих днів

Пунктом 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» встановлено, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, а також інші фінансові установи зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). Оприлюднення потрібно здійснити не пізніше ніж до 30 квітня.

Під зазначену норму підпадають КУА та КІФи (не залежно від способу розміщення ЦП).

Також, згідно з Ліцензійними умовами (з урахуванням змін) передбачено таке:

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудиторською фірмою.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1119/23651.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Після оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація.

Також звертаємо увагу на відповідь НКЦПФР щодо опублікування річної фінансової звітності за 2017 рік (http://www.uaib.com.ua/aktual_kua/account/264066.html )

Крім того, згідно з ЗУ “Про ІСІ” (стаття 76) на веб-сайті КУА розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів КУА, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, регламенту.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 08.01.19
Кількість ІСІ 1 249 на 08.01.19
Кількість НПФ* 58 на 08.01.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА