ukr ENG
 
22.02.2018

28 лютого 2018 року - кінцева дата подачі річного звіту про діяльність КУА за 2017 рік до НКЦПФР

28 лютого 2018 року - кінцева дата подачі річного звіту про діяльність КУА за 2017 рік до НКЦПФР, а також місячної звітності про результати діяльності ІСІ та КУА за січень 2018 року

Згідно з Положенням про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 року (з урахуванням змін), компанії з управління активами повинні подати до НКЦПФР та УАІБ:

річну звітність за 2017 рік:

  • щодо діяльності КУА до 1 березня 2018 року;;
  • щодо діяльності ІСІ та НПФ не пізніше 01 квітня 2018 року.

місячну звітність (за січень 2018 року) щодо діяльності ІСІ (у т.ч. венчурних) та КУА до кінця лютого2018 року;

Підготовка звітності повинна здійснюватись у версії програми UrKua 12.09 ХР та конвертатора ConvertorXP-12_07 Y (конвертатор не змінювався).

Звертаємо увагу на роз’яснення НКЦПФР про заповнення зміненого додатку «Відомостей про аудиторський висновок (звіт)»

Також, нагадуємо, що Ліцензійними умовами (з урахуванням змін) передбачено таке:

Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність засвідчену заявником, разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі).

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудиторською фірмою.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Після оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.12.18
Кількість ІСІ 1 250 на 11.12.18
Кількість НПФ* 58 на 11.12.18
Кількість СК* 3 на 31.10.2018
Активи, млн. грн. 305 283 на 31.10.2018
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА