ukr ENG
 
02.02.2018

Річну звітність за 2017 рік потрібно подавати у новій версії програми звітності з урахуванням змін, внесених в Положення 1343 (доповнено склад інформації щодо аудиторського звіту)

Нова версія програми звітності UrKua 12_09XP враховує зміни, внесені в Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02 жовтня 2012 року № 1343 (доповнено склад інформації щодо аудиторського звіту). Конвертатор не змінювався..

1 січня 2018 року набуло чинності рішення НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №786 від 07.11.2017 року. Рішення передбачає, в тому числі, зміни до Положення 1343, якими передбачено, зокрема, доповнити склад інформації щодо аудиторського висновку (звіту) та аудиторської фірми, якою було проведено аудит фінансової звітності, а саме: . Рішення передбачає, в тому числі, зміни до Положення 1343, якими передбачено, зокрема, доповнити склад інформації щодо аудиторського висновку (звіту) та аудиторської фірми, якою було проведено аудит фінансової звітності, а саме:

- номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України;

- номер та дата договору на проведення аудиту;

- дата початку та дата закінчення аудиту;

- дата аудиторського висновку (звіту);

- розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.;

- наявність пояснювального параграфу (у разі наявності).

 

Також звертаємо увагу на роз’яснення НКЦПФР про заповнення зміненого додатку «Відомостей про аудиторський висновок (звіт)»

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 297 на 15.02.19
Кількість ІСІ 1 255 на 15.02.19
Кількість НПФ* 57 на 15.02.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА