ukr ENG
 
28.03.2016

29 березня 2016 року набувають чинності зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації КУА та подання відповідних документів до НКЦПФР

29 березня 2016 року набувають чинності зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які затверджені рішенням НКЦПФР № 177 від 16 лютого 2016 року.

Прийняті зміни передбачають, насамперед, запровадження нових додатків про пруденційні нормативи, які встановлені «Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», яке затверджене рішенням НКЦПФР №1597 01.10.2015.

Також внесено зміни у Довідку про вартість чистих активів: у частині дебіторської заборгованості вилучено рядки «Первісна вартість (грн)» та «Резерв сумнівних боргів (грн)», а рядок «Чиста реалізаційна вартість (грн)» викладено у новій редакції «Вартість (грн)». Ці зміни узгоджують Довідку про вартість чистих активів з Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (рішення НКЦПФР № 1336 від 30.07.2013) (з урахуванням змін).

У зв’язку з цим найближчим часом очікується прийняття НКЦПФР наказу «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів», після чого будуть внесені зміни до програми УАІБ з підготовки звітності.

Про прийняття наказу НКЦПФР та про дату заміни версії програми звітності УАІБ проінформує учасників Асоціації додатково.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА