ukr ENG
 
13.11.2018

На сайті НКЦПФР оприлюднено проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

9 листопада 2018 року на офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013 № 2826.

Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщено та/або допущено до обігу на території України.

Дія цього Положення не поширюється на емітентів:

державних облігацій;

казначейських зобов’язань;

облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

облігацій місцевих позик;

інвестиційних сертифікатів;

акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

Метою документа є приведення норм Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів до вимог закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII.

Серед іншого, зазначений вище закон України вносить зміни до закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які наберуть чинності з 1 січня 2019 року щодо розкриття регульованої інформації та діяльності, пов’язаної з фондовим ринком, у тому числі діяльністю з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Отже, регулярна (річна та проміжна) та особлива інформація про емітента як учасника фондового ринку, з 01.01.2019 року має розкриватись шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Проектом передбачено, що для розміщення регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, емітенти повинні будуть користуватися послугами уповноваженої Комісією особи, яка при цьому авторизована Комісією для здійснення діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (на комерційній основі). Також на таку особу покладається обов’язок встановлювати відповідність Інформації емітента встановленим Комісією вимогам.

У разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та яка здійснила оприлюднення Інформації емітента не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, емітент повинен буде подавати Інформацію до Комісії через іншу особу, яка надає зазначені послуги.

Згідно Проекту змін, інформація про емітента цінних паперів повинна розміщуватись на його веб-сайті (наявність для емітента власного веб-сайту є обов’язковою) у формі електронного документа, придатній для приймання змісту людиною, що може бути необмежено роздрукований та завантажений, із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи емітента та, за наявності, кваліфікованої електронної печатки емітента.

Крім того, вносяться зміни до строків розкриття особливої інформації, а саме: на власному веб-сайті емітента така інформація повинна розкриватись негайно, але не пізніше 9:00 години наступного робочого дня після дати вчинення дії.

До складу особливої інформації додаються відомості про зміну адреси власного веб-сайту акціонерного товариства.

Також, до переліку проміжної інформації про емітента пропонується додати інформацію за 4-й квартал (хоча формування фінансової звітності за 4-й квартал не передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). Кінцевим терміном розкриття такої інформації встановлено 28 лютого року, наступного за четвертим кварталом.

Проектом визначається тотожність термінів «звіт про управління» (передбачений Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») та «звіт керівництва» (введений Законом №2210).

Проект змін, як і передбачено законом, відміняє публікацію річної інформації в офіційному друкованому виданні.

Повний текст проекту змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Зауваження та пропозиції до документа можна направляти до НКЦПФР до 23.11.2018р.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА