ukr ENG
 
05.07.2018

Д.Леонов: покладення на СРО обов‘язку підготовки фахівців своїх компаній-членів з питань професійної етики може стати першим кроком делегування Комісією до СРО повноважень по атестації кадрів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала учасників ринку про намір розробити і прийняти до кінця 2018 року Кодекс професійної етики учасників ринку капіталу. 

Питанням професійної етики було присвячено засідання круглого столу «Роль етичних стандартів у формуванні ефективного ринку капіталу», який відбувся 4 липня в інформаційному агентстві «Укрінформ» і був організований НКЦПФР за сприяння Проекту USAID «Трансформація фінансового сектора» та Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. На думку регулятора, запровадження нового кодексу професійної етики сприятиме вищому рівню довіри до фондового ринку України, його більшій прозорості та привабливості для інвесторів. 

В обговоренні цих питань взяли участь представники Української асоціації інвестиційного бізнесу. Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов зазначив, що СРО та система атестації фахівців ринку цінних паперів в Україні виникли більш як 20 років тому з ініціативи самих учасників ринку ще до створення Комісії з цінних паперів.

На час створення Комісії як регулятора, СРО вже мали свої етичні кодекси, які розроблялися безпосередньо за участі проектів USAID із залученням міжнародних експертів. Цими етичними кодексами, які знаходяться у відкритому доступі на сайтах СРО, і досі послуговуються учасники Асоціацій. За сферою охоплення професійних відносин вони перевищують, презентований як приклад, кодекс CFA, але ідеологічно дуже схожі, сказав Д.Леонов.

Говорячи про практичне застосування етичних кодексів, Головуючий Ради УАІБ наголосив на існуючих національних особливостях. На відміну від CFA, СРО об’єднують юридичних осіб відповідного виду діяльності, які приймають етичний кодекс СРО під час вступу в саморегулівну організацію і зобов’язані виконувати його норми усім трудовим колективом. Але СРО не має безпосередніх важелів впливу на окремих співробітників компаній, які є фізичними особами.

У теперішньому варіанті Концепції реформування системи атестації кадрів, підкреслив Д.Леонов, коли сертифікація у повній мірі, в тому числі й щодо етичної складової, відноситься до компетенції регулятора, СРО можуть давати тільки рекомендації засновникам та керівництву фінансових установ щодо дотримання їхніми співробітниками етичних стандартів.

Щоб з’явилися реальні можливості впливу на персонал фінансової установи, зазначив він, етичну складову підготовки та атестації кадрів компаній – членів СРО доцільно віддати СРО, які й повинні розробити вимоги, порядок їх застосування, порядок підготовки та атестації кадрів з цих питань. Це могло би стати першим кроком щодо делегування повноважень по загальній атестації кадрів від регулятора до СРО, наголосив Д.Леонов.       

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА