ukr ENG
 
18.10.2017

УАІБ направила до НКЦПФР пропозиції щодо зміни вимог до лістингу

12 жовтня 2017 року в УАІБ відбулося засідання Комісії з питань управління активами публічних фондів Секції Управління активами ІСІ, на якому обговорювалися  зміни до Положення про функціонування фондових бірж у частині вимог до лістингу цінних паперів.

За результатами обговорення було запропоновано відмовитися від двох рівнів лістингу, виключити з критеріїв допуску акцій до лістингу показники власного капіталу емітента та середню ринкову капіталізацію як такі, що є похідними від величини free float та ринкової вартості акцій. При цьому учасники засідання запропонували підняти вимогу до розміру чистого доходу емітента до 1,3 млрд.грн. (розміру, еквівалентного встановленому Директивою 2001/34/ЄС). Також запропоновано встановити, що мінімальний free float акцій має становити не менше 10%, але ця частка може бути меншою, якщо її вартість складає 75 млн.грн і більше.

Що стосується вимог до емітентів облігацій, було запропоновано виключити показник вартості чистих активів емітента та встановити, що в лістинг не можуть включатися облігації емітента, який раніше допустив дефолт за  своїми зобов’язаннями.

Пропозиції Асоціації були представлені на засіданні Комітету НКЦПФР з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку, яке відбулося 13 жовтня 2017 р., та були в основному підтримані.

З повним текстом пропозицій УАІБ можна ознайомитись нижче.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА