ukr ENG
 
09.10.2017

Зміни до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": ключові новації

5 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)». Документ набирає чинності 01 cічня 2018 року.

Зміни викликані необхідністю приведення норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви № 2013/34/ЄС.

Так, для складання, подання та оприлюднення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності встановлено критерії класифікації підприємств. Підприємства можуть відноситися до мікропідприємств, малих, середніх або великих. Критеріями для визначення належності підприємства до тієї чи іншої категорії є балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації та середня кількість працівників. Ця класифікація відрізняється від передбаченої Господарським кодексом України, який буде змінено згідно з прикінцевими та перехідними положеннями цього закону.

Законом запроваджується нове поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес». Підприємства, що становлять суспільний інтерес, — це підприємства емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів; банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону, належать до великих підприємств.

Закон зобов’язує такі підприємства утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб. При цьому передбачено, що ця вимога не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

Крім того, головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або не знятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складатиметься на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Таксономія фінансової звітності — це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Першим звітним періодом, за який підприємства будуть подавати фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік.

Закон також запроваджує довгоочікувану зміну щодо оприлюднення інформації: вилучено вимогу про публікацію річної фінансової звітності. Починаючи з 1 січня 2018 року оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком повинно відбуватися на власній веб-сторінці (у повному обсязі) та іншими шляхами, визначеними законодавством.

Закон безпосередньо встановлює, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом. Підприємства будуть зобов’язані надати копію фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації".

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА