ukr ENG
 
02.10.2017

Д.Леонов про запоруки успіху у реформуванні українського аудиту

29 вересня представники УАІБ взяли участь у конференції «Майбутнє аудиторської професії: міжнародний досвід та шлях України», яка була організована Аудиторською палатою України за підтримки EU-FINSTAR. На конференції йшлося про пошук взаємоприйнятних рішень у реформуванні аудиторської діяльності в Україні з огляду на досвід реформування аудиту в європейських країнах та необхідності оновлення українського законодавства у цій сфері.

Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов у своєму виступі на конференції зазначив, що ставлення до українського аудиту, зокрема з боку інвесторів (як вітчизняних так і іноземних) сьогодні супроводжується загальною недовірою. За цих умов при проведенні за підтримки Світового Банку та ЄС реформи аудиторської діяльності в Україні з’являється шанс одночасно модернізувати і форму, і зміст національного аудиту, що підвищить довіру до аудиторської думки, фінансової звітності, і, відповідно, інвестиційну привабливість України.

Наголосив він також на важливості збереження балансу інтересів різних користувачів такої фінансової інформації: не тільки регуляторних органів, а й, насамперед, замовників аудиту і інвесторів. Позитивні наслідки, на думку Д.Леонова, матиме і зміна акценту на підвищення частки не фінансової інформації в аудиторських висновках. А якщо зважити на роль системи саморегулювання професії аудиту, а також налагодження співпраці з аудиторською спільнотою більшості галузевих професійних асоціацій, то сукупність цих факторів принесе позитивний результат суспільству. Зокрема, Д.Леонов наголосив на готовності Української асоціації інвестиційного бізнесу до постійної співпраці, інформаційного обміну та підвищення кваліфікації аудиторів у сферах професійної діяльності та інтересів членів УАІБ.

Учасники конференції обговорили ключові положення проекту закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», практику реформування аудиту в країнах ЄС та світу, а також ключові зміни в міжнародних стандартах аудиту.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА