ukr ENG
 
22.10.2015

НКЦПФР оприлюднила проект Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

Оновлено 26.10.2015
 
Проект Положення визначає порядок здійснення Комісією нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів, встановлених «Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженим НКЦПФР 01.10.2015 .
 
У схваленому проекті враховано пропозиції УАІБ, зокрема щодо:
- подання інформації про розрахунок пруденційних показників у складі місячної звітності професійних учасників до НКЦПФР без упровадження додаткової звітності;
- збільшення строку підготовки та подання до Комісії плану заходів щодо поліпшення фінансового стану профучасника (попередня редакція проекту передбачала 3 робочих дні);
- збереження загального строку реалізації плану заходів для КУА, що не повинен перевищувати 6 місяців. 
 
З прийняттям зазначеного документа втратить чинність рішення Комісії від 03.06.2014 № 731 «Про затвердження Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності та внесення змін до нормативно-правових актів щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку».
 
Зауваження до проекту можна направляти безпосередньо до Комісії.
 
Також НКЦПФР схвалила проект змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (проект опубліковано 23.10.2015), у тому числі з урахуванням запровадження нових пруденційних нормативів, встановлених вищезазначеним «Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на  фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками».
Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА