ukr ENG
 
19.10.2015

Інформація НКЦПФР щодо нової редакції Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 16 жовтня 2015 року схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку».

Проект зазначеного Положення визначає порядок здійснення Комісією нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку встановлених пруденційних нормативів.

Метою розробки документа є вдосконалення процедури нагляду за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, що здійснюється Комісією для виявлення проблем у їх фінансовому стані на ранніх стадіях формування.

Проектом Положення окремо визначено порядок нагляду Комісією за дотриманням пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець кожного робочого дня, та порядок нагляду за дотриманням пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець останнього дня кожного місяця.

Проектом Положення встановлено межі суттєвого відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення для пруденційних нормативів, які розраховуються професійним учасником станом на кінець кожного робочого дня, а також передбачене обов’язкове складання та подання до Комісії плану заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника протягом 5 робочих днів з дати виникнення  у нього такого відхилення.

Подання плану заходів також передбачено у разі нездійснення професійним учасником самостійного приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення протягом 30 днів для пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець кожного робочого дня, крім випадків виникнення суттєвого відхилення, та для пруденційних нормативів, розрахунок яких здійснюється професійним учасником станом на кінець останнього дня кожного місяця.

Проектом Положення встановлені вимоги до порядку складання та строку реалізації плану заходів. При цьому загальний строк реалізації плану заходів не повинен перевищувати 3 місяців для всіх професійних учасників фондового ринку, щодо яких Комісією встановлені обов’язкові для дотримання пруденційні нормативи, крім компаній з управління активами та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, для яких такий строк не повинен перевищувати 6 місяців.

Також проектом Положення передбачене здійснення Комісією індивідуального нагляду за професійним учасником, який встановлюється з моменту подання ним плану заходів до Комісії. В процесі індивідуального нагляду Комісія, зокрема, здійснюватиме моніторинг виконання професійним учасником плану заходів на підставі інформації щодо реалізації його окремих заходів.

Під час підготовки проекту Положення НКЦПФР провела ряд консультацій з представниками саморегулівних організацій та отримала від них пропозиції, переважна більшість яких була врахована у схваленій Комісією редакції проекту документа.

З прийняттям зазначеного документа втратить чинність рішення Комісії від 03.06.2014 № 731 «Про затвердження Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності та внесення змін до нормативно-правових актів щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку».


Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА