ukr ENG
 

РЕГЛАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ 3 КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВ АКЦІОНЕРІВ

1. Організація

 Робоча група з корпоративного управління та прав акціонерів була створена згідно положень Меморандуму про Взаєморозуміння від 09.04.98., підписаним Урядом України та Урядом США.

2. Членство2.1. До складу робочої групи на правах членів входять наступні установи та організації:
 • від України: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство юстиції України, Фонд державного майна, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Міжнародний інститут бізнесу, Об'єднання захисту прав акціонерів, Українські цінні папери, ВАТ Укрнафта.
 • від США: FМІ, UEPLAG.
 • від консорціуму ТАСІS: УЄКЦПЗ NCH
 • від міжнародних організацій: Світовий банк, МФК

  2.2. Рішення про прийняття нових членів ухвалюється більшістю голосів членів робочої групи.

  3. Засідання

     3.1. Однією з форм діяльності робочої групи є проведення засідань, під час яких обговорюються питання, що увійшли до порядку денного.

  3.2. На засіданнях, як правило, головує представник ДКЦПФР. Секретарем на засідання спеціальної цільової групи є за посадою провідний спеціаліст відділу міжнародних зв'язків.

  3.3. Відділ міжнародних зв'язків ДКЦПФР відповідає за підготовку мвтеріалів на засідання групи,інформування про дату та час її проведення, ведення протоколу та інших організаційних функцій, за дорученням членів робочої групи.

  3.4. Засідання робочої групи проводяться регулярно, один раз на два тижні в п'ятницю, в приміщенні ДКЦПФР.

  3.5. Позачергові засідання можуть проводитись, або дата проведення засідання може бути перенесена з ініціативи відділу міжнародних зв'язків ДКЦПФР або на вимогу щонайменше трьох членів робочої групи. Пропозиції стосовно перенесення дати засідання або проведення позачергового засідання повинні бути надіслані щонайменше за три дні до дати засідання. Отримавши таку пропозицію, відділ міжнародних зв'язків ДКЦПФР повинен негайно повідомити про це інших членів робочої групи.

   

   

  4. Кворум, голосування та запрошені особи

     4.1. Засідання робочої групи є правомочним, якщо присутні щонайменше чотири члени робочої групи.

  4.2. Рішення ухвалюються простою більшістю членів робочої групи, присутніх на засіданні. Будь-який член робочої групи має право одного голосу, незалежно від кількості представників цього члена, присутніх на засіданні.

  4.3. Будь-який член робочої групи може запросити будь-яку особу, зацікавлену в тому, щоб взяти участь в засіданнях робочої групи. Запрошена особа не буде враховуватись при визначенні кворуму та не матиме права голосу.

   

  5. Порядок денний

     5.1. Порядок денний чергових засідань складається Відділом міжнародних зв'язків ДКЦПФР із врахуванням всіх питань, запропонованих для включення членами робочої групи. Пропозиції стосовно порядку денного та проекти будь-яких документів, що підлягають обговоренню під час засідань, повинні надаватись до Відділу міжнародних зв'язків ДКЦПФР за п'ять днів до дати проведення засідання. Відділ міжнародних зв'язків ДКЦПФР повинен надіслати членам робочої групи проект порядку денного та документів щонайменше за три дні до проведення засідання.

  5.2. Порядок денний позачергового засідання та проекти документів надсилаються відділом міжнародних зв'язків протягом одного дня після їх отримання.

   

  6. Рішення

   


  6.1. Якщо робоча група ухвалює рішення рекомендувати ДКЦПФР та іншим державним органам вчинити будь-які дії або утриматися від дій, то таке рішення, в письмовій формі та з супроводжуючими документами, передається відділом міжнародних зв'язків кожному з членів ДКЦПФР, а також відповідному відділу (управлінню) ДКЦПФР протягом двох днів після ухвалення рішення.

  6.2. Після ухвалення ДКЦПФР рішення про вчинення чи невчинення дій згідно з рекомендаціями робочої групи, але не пізніше трьох місяців після дати ухвалення рішення робочою групою, ДКЦПФР, через відділ міжнародних зв'язків, повідомляє членів робочої групи про своє рішення, або про причини невиконання рекомендацій робочої групи, а також надає робочій групі всі необхідні документи.

  6.3. Жодне з рішень робочої групи не є обов'язковим для члена робочої групи, незалежно від того, яким чином голосував представник такого члена за будь-яке з рішень групи.

  ЗАТВЕРДЖЕНО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ _______________ , 2001 рік


  Від ДКЦПФР __________________________ Член Комісії заступник Голови
  С. Бірюк


  Від FMI __________________________ Директор
  П. Левін


  Від IFC __________________________ Консультант по юридичним
  питанням В. Горбатенко

   

  Від UEPLAG __________________________ Експерт групи з економічного та фінансового
  законодавства С. Юргелевич


  Від NCH __________________________ Консультант по інвестиціям
  О. Вранешич


  Від Світового __________________________ Координатор проекту з
  Банку
  розвитку приватного
  сектору та інформаційно-
  комунікаційних технологій
  А. Міхнев  Від УАІБ _________________________ Генеральний директор
  О. Барбарова  Від МІБ _________________________ Директор центру корпоративного управління
  О. Окунєв


  Від USAID _________________________ Спеціаліст з розвитку
  фінансових ринків
  АМР США В. Стеценко  Від Мін'юст __________________________ Спеціаліст І категорії
  Н. Лісогор


  Від ФДМУ __________________________ Начальник управління
  розвитку фондового
  ринку А. Сачивко


  Від ОЗПА __________________________ Президент
  Я. Гольденберг


  Від "Укр.ЦП" __________________________ Директор
  Б. Кірюхін

 • Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
   
  Основні цифри
  Кількість КУА 294 на 01.10.19
  Кількість ІСІ 1 311 на 01.10.19
  Кількість НПФ* 61 на 01.10.19
  Кількість СК* 2 на 31.08.19
  Активи, млн. грн. 341 651 на 31.08.19
  Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1298 ІСІ, 60 НПФ та 2 СК.
  * З активами в управлінні КУА