ukr ENG
 
01.10.2018

Відбулося засідання Ради УАІБ

27 вересня 2018 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ, у якому взяв участь член НКЦПФР О. Панченко.

Члени Ради заслухали інформацію першого заступника Генерального директора УАІБ О. Трипольської про проведену Дирекцією роботу щодо доопрацювання та урахування пропозицій членів Ради та фахівців КУА з метою надання компаніям методичних рекомендацій про застосування МСФЗ 9 у частині визначення методологічних підходів для оцінки кредитного ризику в КУА та фондах. Рада затвердила Рекомендації та доручила Дирекції направити їх членам Асоціації для використання в роботі.

На підставі постанов НКЦПФР про анулювання ліцензій за правопорушення на ринку цінних паперів Рада виключила зі складу членів УАІБ дві компанії: ТОВ «КУА «АКЕРС ІНВЕСТ» (м.Київ) та ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (м.Київ).

Члени Ради розглянули заяву на вступ до УАІБ ТОВ «КУА «ФІНАНС- ІНВЕСТ» (м.Київ) і вирішила видати Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та прийняти ТОВ «КУА «ФІНАНС - ІНВЕСТ» (м.Київ) кандидатом у члени УАІБ з переведенням у статус повного члена після отримання компанією ліцензії.

На засіданні розглянуто пропозиції ПАРД щодо розробки та впровадження Концепції системи контролю та підвищення кваліфікації спеціалістів фондового ринку. Рада підтвердила незмінність позиції УАІБ щодо доцільності та спроможності СРО виконувати функції з сертифікації фахівців фондового ринку. При цьому УАІБ вважає, що ефективність виконання цієї функції та забезпечення високих професійних стандартів можлива тільки при дотриманні принципу «одна СРО за одним видом професійної діяльності. Асоціація готова до подальшої спільної роботи з опрацювання практичних механізмів виконання СРО функцій щодо сертифікації фахівців.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 11 жовтня 2018 року.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.07.19
Кількість ІСІ 1 292 на 11.07.19
Кількість НПФ* 59 на 11.07.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА