ukr ENG
 
20.03.2017

Відбулося засідання Ради УАІБ

16 березня 2017 року відбулося друге засідання новообраної Ради УАІБ, на якому було розподілено функціональні обов’язки між членами Ради за напрямками роботи Асоціації.

Згідно рішення Ради в УАІБ тепер буде діяти 6 секцій за такими напрямками: Управління активами інститутів спільного інвестування (керівники - Г. Овчаренко, Ю.Білецький та Р.Захарчук), Управління активами та адміністрування ПФ (керівник Т.Захараш), Управління активами інших інституційних інвесторів (керівники – О.Жадан, Н. Кобець), Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності (керівники - Д.Леонов та С. Петрук), Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності (керівники – С. Константинова, Г.Овчаренко), Секція розвитку фінансових інструментів та взаємодії з ринковою інфраструктурою (керівники О. Колесник, І. Когут).

У складі кожної секції працюватимуть по дві Комісії, які за бажанням будуть очолювати безпосередньо представники компаній з управління активами: Комісія з питань управління активами публічних фондів, Комісія з питань управління активами приватних фондів, Комісія з питань управління активами пенсійних фондів, Комісія з питань адміністрування пенсійних фондів, Комісія з питань управління активами страхових компаній, Комісія з питань управління активами кредитних установ, фінансових компаній, іпотечним покриттям, Комісія з питань бухгалтерського обліку, звітності та аудиту КУА, ІСІ, НПФ, Комісія з питань оподаткування, Комісія з питань пруденційного нагляду, внутрішнього аудиту, управління ризиками, Комісія з питань розкриття інформації, Комісія з питань розвитку фінансових інструментів та Комісія з питань взаємодії з ринковою інфраструктурою.

Члени Ради затвердили бюджет Асоціації на 1-й квартал 2017 року замість тимчасового, прийнятого до проведення Загальних звітно-виборних зборів членів УАІБ.

На засіданні також було обговорено питання про проведення традиційної літньої конференції УАІБ «Професійне управління активами», яку заплановано на 9-10 червня 2017 році у м. Одеса.

Члени Ради заслухали пропозицію Дирекції УАІБ про внесення змін до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, яка буде доопрацьована з урахуванням зауважень членів Ради і винесена на наступне засідання.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 13 квітня 2017 року.

 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 10.05.18
Кількість ІСІ 1 223 на 10.05.18
Кількість НПФ* 58 на 10.05.18
Кількість СК* 6 на 31.03.18
Активи, млн. грн. 276 808 на 31.03.18
Активи – за даними звітів 270 КУА щодо 1174 ІСІ, 54 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА