ukr ENG
 
Головна Про Асоціацію Внутрішні документи Статут, Кодекси, Положення
Положення про Ревізійну Комісію УАІБ (нова редакція)
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
Положення про дисциплiнарний комiтет УАІБ (нова редакція)
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
Положення про Раду УАІБ (нова редакція)
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
Етичний кодекс Української асоціації інвестиційного бізнесу
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
Положення про членство в УАІБ (нова редакція)
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
Кодекс заходiв дисциплiнарного впливу Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
Положення УАІБ про порядок прийому компаній до складу членів УАІБ
Та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів(діяльності з управління активами) в НКЦПФР (нова редакція)
Положення про Дирекцію УАІБ (нова редакція)
Затверджено рішенням Загальних зборів УАІБ від 21 грудня 2012 року
СТАТУТ УАІБ (нова редакція)
Затверджено рішенням Загальних Зборів УАІБ 24 лютого 2016 року погоджений рішенням НКЦПФР №316 від 17.03.2016 року
Порядок проведення співбесіди
Затверджено Рішенням Ради УАІБ 20 листопада 2008 року
Порядок використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності на ринку цінних паперів
Затверджено рішенням Ради УАІБ від 10 липня 2008р. із змінами від 30.08.2012р. із змінами від 03.01.2013р. із змінами від 22.01.2014р.
Порядок заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ
Затверджено рішенням Ради УАІБ від 11 квітня 2013 року зі змінами
Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 01.10.19
Кількість ІСІ 1 311 на 01.10.19
Кількість НПФ* 61 на 01.10.19
Кількість СК* 2 на 31.08.19
Активи, млн. грн. 341 651 на 31.08.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1298 ІСІ, 60 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА