ukr ENG
 

Пенсійні внески

Для того, щоб до НПФ почали надходити внески, вкладник повинен укласти з адміністратором НПФ пенсійний контракт.

Розмір пенсійних внесків визначає вкладник НПФ у пенсійному контракті.

Адміністратор надає вкладнику та учаснику фонду:

  • примірник укладеного з вкладником пенсійного контракту,
  • пам’ятка з роз’ясненнями основних положень пенсійного контракту (далі – пам`ятка),
  • копія зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми,
  •  витяг з основних положень статуту пенсійного фонду та (або) на вимогу вкладника фонду – копію статуту пенсійного фонду,
  • інформація про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні реквізити (номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, код за ЄДРПОУ), банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій (номер, дата видачі, строк дії ліцензії, найменування органу, що її видав).

Пенсійна схема – це документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників НПФ.

Рада  пенсійного  фонду  має  право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків - 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.

Здійснення пенсійних внесків до НПФ є також добровільним.

Проте є виняток. В обов’язковому порядку такі внески повинні будуть сплачувати роботодавці до корпоративних або професійних фондів на користь тих своїх працівників, які працювали або   працюють   на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо шкідливими  і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  №1 та  на  інших  роботах  із  шкідливими  і важкими умовами праці за списком  №2  виробництв,  робіт,  професій,  посад і показників, затверджених  Кабінетом  Міністрів  України, та за результатами атестації робочих місць,  на посадах,  що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за  вислугу років,  які  відповідно  до законодавства,  що діяло раніше,  мали право  на  пенсію  на  пільгових  умовах  або  за  вислугу  років. Це питання повинно бути врегульоване окремим законодавчим актом, який зараз знаходиться в стадії розробки. До запровадження вищезазначеного обов’язкового пенсійного забезпечення через професійні  та корпоративні фонди, таким особам пенсії призначаються відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 293 на 21.08.19
Кількість ІСІ 1 295 на 21.08.19
Кількість НПФ* 59 на 21.08.19
Кількість СК* 2 на 30.06.19
Активи, млн. грн. 337 838 на 30.06.19
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1272 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА